İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer  parçası olan belgelerdenoluşan işbu Paykwiks  Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Paykwiks.net  sitesi kullanıcıları tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 1. Kullanıcı, Site’yi kullanıp alışveriş yaptığında Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu,  içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve  taahhüt eder.
 2. EPİN kartları, alıcısına internet üzerinden güvenli ödeme imkanı sağlayan ön ödemeli bir karttır. Bu karta sahip olan nihai tüketici bu kartın kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Firmamızdan alınan bu kartların kullanıldığı yerler yasal olmalı ve sanal ortamda sadece yasal alışverişler için kullanılmalıdır. Aksi taktirde bu kartların yasal olmayan sitelerde kullanılması kartı tasarlayan, üreten ve satan kişi, kurum ve kuruluşları kesinlikle bağlamaz. Kartın kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Firmamız kesinlikle sorumlu değildir.
 3. Müşteri, Paykwiks.net üzerinden işlem yapabilmek için iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.
 4. Bu sözleşme sanal ortamda oluştuğu için, Müşteri’nin ilk işlem talebinin (İşlem yapılmadan önce) alınması ve bu talebin de Şirketimiz tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Müşteri’nin ilk işlemini yapabilmek için talepte bulunmadan önce www.paykwiks.net sitetesindeki “Görüşmeyi Başlat” butonuna basması ile yürürlüğe girer.
 5. www.paykwiks.net iş bu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme ya da iptal etme hakkına sahiptir.
 6. www.paykwiks.net daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 7. Müşteri, www.paykwiks.net vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini Firmamiz belirleyip bildireceği banka hesaplarına EFT/havale yapmak suretiyle ödeyecektir.
 8. paykwiks  tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 9. paykwiks.net her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri iş bu tasarrufu peşinen kabul eder.
 10. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda www.paykwiks.net in uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 11. Müşteri, www.paykwiks.net üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.paykwiks.net in sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. paykwiks.net tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı paykwiks.net e hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.
 13. İşbu Sözleşme yayınlandığı andan itibaren geçerlidir.. İki taraf ta bu Sözleşme’yi kayıtsız şartsız kabul eder. İşbu Onüç (13) maddeden ibaret olan Sözleşme genel prensipleri ile aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.
 14. paykwiks Sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu değildir.
 15. 8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Paykwiks.net  yeni  kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan paykwiks.net Sorumlu  değildir

16. Firmamızdan satın aldığınız Epin’ler ile  şu faaliyetler için kullanamazsınız :

Yasaklanan Faaliyetler 

 1. Yasaları, yönetmelikleri, kararnameleri veya düzenlemeleri ihlal eden faaliyetler.
 2. Narkotik, steroid, belirli kontrollerden geçirilen maddeler veya tüketici güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer ürünler, uyuşturucu malzemeleri, kişileri yasa dışı eylemler konusunda cesaretlendirecek, bu tür eylemlere teşvik edecek veya bu konuda bilgilendirecek ürünler, dijital ve sanal ürünler dahil olmak üzere çalıntı ürünler, bir suça ilişkin nefret, şiddet, hoşgörüsüzlük veya parasal suistimali destekleyen ürünler, müstehcen olarak değerlendirilen ürünler, telif haklarını, ticari marka haklarını, açıklık veya gizlilik haklarını veya herhangi bir hükümetin yasalarınca korunan diğer mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler, cinsel eğilimlere yönelik malzemeler veya hizmetler, mühimmat, ateşli silahlar veya ateşli silah parçaları ve aksesuarları ya da geçerli yasalarca düzenlenmiş bazı silahlar ve bıçakların satışı ile ilgili işlemler.
 3. Yürürlükteki yasaları ihlal ederek üçüncü tarafların kişisel bilgilerini ifşa eden, saadet zincirlerine, ve diğer “hızlı zengin olma” planlarına ya da bazı çok düzeyli pazarlama programlarına ilişkin, gelir veya loto sözleşmelerine, taksit sistemlerine, sınır ötesi bankacılık veya kredi kartı borçlarını finanse etme veya yeniden finanse etmeye ilişkin, satıcının ürün üzerinde denetimi veya sahipliği olmadan önce ürünlerin satılmasına ilişkin, mağazalar yerine ödeme alan ödeme işleyicilerine ilişkin, seyahat çekleri veya banka havalelerine ilişkin, döviz bozmaya veya işletmelerin çeklerini bozdurmaya ilişkin işlemleri veya kredi düzeltmeye veya borç takası hizmetleri, kredi işlemleri veya sigorta faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 4. Resmi kurumlar tarafından dolandırıcılık amaçlı olabileceği belirlenen ürünlerin veya hizmetlerin satılması.
 5. Müşterilerin özellikle bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verilen yargı yetki bölgelerinde bulunmadığı, kumarhane oyunları, spor iddiaları, at yarışları ve benzeri yarışlar, piyango biletlerikumarın, beceri yarışmalarının (yasal olarak piyango tanımı olsun olmasın) ve piyangoların kullanıldığı diğer girişimler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bir giriş ücreti ve ödülü olan kumar, oyun ve/veya başka herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmesi.

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitenin ve şirketimizin sağladığı hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu kullanım koşullarını, yasal uyarıyı kabul eder ve yasaklanan faaliyetlere riayet edeceğini, aksi durumda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

17. Kullanıcının Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

18:) Epin’in kurum politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Paykwiks.net  üalışverişlerinizi kısıtlayabılır

19:) Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden www.paykwiks.net  karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

– İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

20:) Kullanıcı söz konusu epin’i yalnızca ONLINE OYUN sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. (Örn: oyunlarda ihtiyaç duyulan araç veya gereçlerin satın alınması) Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.

21:) Kullanıcılar işbu 5. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için www.paykwiks.net ’e kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.

22:)   7. Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda  stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde Paykwiks  tarafından tutulmakta  ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

23:) Sunduğumuz hizmet/mal/kod yasal olmayan sitelerde siteler ve uygulamalarda kullanılamaz. Bütün bunları yaptığınız takdirde doğacak olan zarardan kart satan sistemimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

24:) Sunduğumuz hizmet/mal/kod, 93378 sayılı Kabahatler kanununda ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak vasıflandırılan işlem için kullanılamamaktadır.

25:) Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitenin hizmetinden yararlanmayı kabul eden herkes bu kullanım koşullarını, yasal uyarıyı kabul eder. Aksi durumda tüm hukukî ve cezaî sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

26 internette para kazandırma vaadi ile para talep eden ve bızım hesap nolarımız üzerinden para yatırtıp dolandırılanlar www.paykwiks.net sitesine çalışanlarına veyahut hesap sahiplerine karşı hiç bir hak iddia edemezler.sorumluluk tamamen göndericiye aittir.

TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICI’NIN HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN Paykwiks HİZMETLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE EKOPAY’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.